Zgłoszenie do Hopsalni

Imię i nazwisko kandydata*

Data urodzenia*

Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)*

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów (dot. osób niepełnoletnich)*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Rodzaj zajęć, na które kandydat chce uczęszczać. Proszę podać rodzaj zajęć, dzień oraz godzinę (na podstawie aktualnego grafika zajęciowego dostępnego na naszej stronie):

Prosimy o podanie informacji o stanie zdrowia dziecka:


Skąd dowiedzieliście się Państwo o Hopsalni?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych oraz sprawach bezpośrednio związanych z pracą Hopsalni – klubu fitness dla dzieci. Jednocześnie wyrażam zgodę na zapis powyższych danych w bazie komputerowe Hopsalni – klubu fitness dla dzieci j. Pouczono mnie o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. (Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926) Kursant (a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny) oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Hopsalni – klubu fitness dla dzieci i będzie go przestrzegał.captcha
Przepisz tutaj tekst z obrazka:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line lub wydrukuj wersję PDF i wypełnioną przynieś do naszej siedziby.