PRZED-PRZEDSZKOLE
zajęcia adaptacyjno-edukacyjne dla dzieci od 1,5 roku do 3 lat

FIT MAMA
ćwiczenia wzmacniająco-rozciągające dla mam

FITNESS DLA KOBIET

CAPOEIRA

TANIEC NOWOCZESNY
zajęcia taneczne do muzyki współczesnej

BALET
zajęcia oparte na technice tańca klasycznego

MUSICAL

zajęcia wokalno-aktorskie

AKROGIMART
akrobatyka i gimnastyka artystyczna

GIMNASTYKA DLA SMYKA
gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa

WARSZTATY NAUKOWE