ZASADY W OKRESIE EPIDEMII

epidemia

W związku z sytuacją epidemiologiczną załączamy link do ankiety, którą należy wypełnić przed przyjściem na zajęcia (jeśli będzie problem z wypełnieniem to na miejscu będzie możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEyS939_PQReKcSERAPG-frhAiELek510cMX0f-A0Adn9xcQ/viewform

Ponadto załączamy zbiór zasad i informacji dotyczących przygotowania do zajęć oraz ich przebiegu, a także form dezynfekcji i czyszczenia sal, zabawek, rekwizytów do zajęć (dotyczą zajęć dla dzieci od 3 lat oraz dla dorosłych):
1. Co zabrać na zajęcia: wygodny strój, obuwie na zmianę lub skarpetki.
2. Po przyjściu do klubu prosimy o zdjęcie w szatni okrycia wierzchniego i obuwia (można mieć obuwie na zmianę, można też być w skarpetkach). Prosimy również o umycie rąk/ dezynfekcję (zarówno dziecku jak i sobie).
3. Osoby dorosłe prosimy o osłanianie ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Z osłaniania ust i nosa zwolnione są osoby, które są uczestnikami zajęć – prosimy wtedy starać się utrzymać dystans między pozostałymi uczestnikami 1,5m.
4. Do klubu przyprowadzamy dzieci zdrowe (bez żadnych oznak infekcji). Dotyczy to również osób dorosłych.
5. Przed wejściem na zajęcia proszę spodziewać się sprawdzenia temperatury ciała.
6. Dziecko lub osoba dorosła z oznakami infekcji nie będzie wpuszczana na zajęcia.
7. Sala i rekwizyty do zajęć są dezynfekowane po każdej grupie. Zabawki, których nie da się dokładnie zdezynfekować będą podzielone tak, żeby używała ich jedna grupa dziennie i po zajęciach grupy będą odkładane na kwarantannę minimum 24-godzinną oraz wieczorne ozonowanie.
8. Powietrze w klubie jest podczas zajęć oczyszczane przez dyfuzory z wysokiej jakości olejkami eterycznymi, które mają właściwości oczyszczania powietrza z patogenów.
9. Po każdym dniu zajęć klub będzie ozonowany.
10. Na zajęcia prosimy przychodzić nie wcześniej niż 5 min przed rozpoczęciem zajęć oraz wychodzić niezwłocznie po zakończonych zajęciach.
11. Podczas zajęć dla dzieci od 3 lat dzieci są na sali z instruktorem. W wyjątkowych przypadkach jeśli instruktor wyrazi zgodę rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem na zajęcia (traktujemy to jako sytuację jednorazową/wyjątkową).
Zasady dla zajęć przed-przedszkolnych:
1. Co zabrać na zajęcia: kapcie na zmianę (ale nie są konieczne – dziecko może też być w skarpetkach), wodę do picia dla dziecka, coś do jedzenia na drugie śniadanie (podczas drugiego śniadania powinien pomagać dziecku tylko rodzic, nie ma również możliwości dzielenia się/wymiany z innymi uczestnikami zajęć), w przypadku malowania farbami lub innych brudzących zadań plastycznych polecamy mieć ze sobą fartuszek lub ubranie na zmianę (na pierwszych zajęciach nie będzie to potrzebne).
2. Po przyjściu do klubu prosimy o zdjęcie w szatni okrycia wierzchniego i obuwia (można mieć obuwie na zmianę, można też być w skarpetkach, ale nie na boso). Prosimy również o umycie rąk i dezynfekcję (zarówno dziecku jak i sobie).
3. Rodziców prosimy o osłanianie ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
4. Na zajęcia przyprowadzamy dzieci zdrowe (bez żadnych oznak infekcji).
5. Przed wejściem na zajęcia sprawdzamy temperaturę ciała.
6. Dziecko lub osoba dorosła z oznakami infekcji nie będzie wpuszczana na zajęcia.
7. Sala i rekwizyty do zajęć są dezynfekowane po każdej grupie. Zabawki, których nie da się dokładnie zdezynfekować będą podzielone tak, żeby bawiła się nimi jedna grupa dziennie i po zajęciach grupy będą odkładane na kwarantannę minimum 24-godzinną oraz wieczorne ozonowanie.
8. Powietrze w klubie jest podczas zajęć oczyszczane przez dyfuzory z wysokiej jakości olejkami eterycznymi, które mają właściwości oczyszczania powietrza z patogenów.
9. Po każdym dniu zajęć klub będzie ozonowany.
10. Na zajęcia prosimy przychodzić nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć oraz wychodzić nie później niż 10 min po zakończonych zajęciach. Daje to gwarancję nie spotkania się z wcześniejszą lub kolejną grupą.
11. Podczas zajęć rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem na salę, może również zostawić dziecko na sali. Jeśli dziecko jest na sali bez rodzica/opiekuna to w każdej chwili (jeśli ma taką potrzebę) może wyjść do rodzica np. przytulić się, iść z rodzicem do toalety lub iść umyć ręce z rodzicem np. po pracy plastycznej.
12. Zajęcia mają na celu pracę nad usamodzielnieniem się dziecka, dlatego rodziców/opiekunów prosimy o wspieranie dziecka w tym, aby brało udział w zabawach, aktywnościach, które proponuje prowadząca. Jeśli rodzic/opiekun widzi taką możliwość (uzna, że dziecko jest na to gotowe) to podejmuje próby pozostawienia dziecka na sali (w każdym momencie można wrócić na salę jeśli będzie taka potrzeba).
Pozdrawiamy,
CHASSEE- HOPSALNIA
klub dla dzieci i dorosłych
ul. Kołłataja 44 Otwock
tel. 733-22-59-59

http://www.hopsalnia.pl

Wolny od wirusów. www.avast.com