JĘZYK ANGIELSKI W HOPSALNI

306955574_536432228488230_8944043128325907778_n

Język angielski w Hopsalni to nauka języka poprzez zabawę. Nasza prowadząca- p. Martyna Bogusz, kładzie nacisk na indywidualność każdego dziecka, rozwijanie motywacji oraz pozytywnego nastawienia do nauki języka.
Koncepcja nauczania opiera się na wielopłaszczyznowości, pozwalającej dziecku uczyć się języka aktywnie, wykorzystując wszystkie zmysły. Realizowane podczas zajęć programy zakładają połączenie nacisku na ogólny rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, działanie, ekspresje, samodzielność, a jednocześnie na rozwój świadomości kulturowej. Założeniami realizowanych podczas zajęć programów jest otwartość na odmienności oraz kształtowanie tolerancji wobec innych narodów.
W celu jak najefektywniejszego wspierania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego u dzieci metody nauczania dostosowane są do form aktywności typowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Treści programowe realizowane na zajęciach przede wszystkim poprzez formy, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka. Aby dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach językowych, tematy oraz materiały do ich nauczania powiązane były z otaczającą je rzeczywistością, odpowiadały również poziomowi rozwoju ich psychiki. Na zajęciach dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez zabawy, gry oraz czynności do których wykorzystuje się muzykę, ruch oraz słowo. Metody i techniki wykorzystywane podczas zajęć ukierunkowane są na łączenie produkcji językowej z czynnościami motorycznymi.

 

Zapraszamy do zapisów!!!
klub Hopsalnia
ul. Kołłątaja 44 Otwock
tel. 733-22-59-59
biuro@hopsalnia.pl